Velkommen

EnviDan Momentum er landets ledende aktør på selvkost innen alle kommunale betalingstjenester.

Vårt selvkostverktøy er markedsledende og implementert i over halvparten av Norges kommuner, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. EnviDan Momentums selvkostverktøy kan benyttes på alle kommunale tjenester som skal beregne selvkost i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer – eksempelvis vann-, avløp- og renovasjonstjenester, byggesak, kart, oppmåling og feiing.

Våre kunder sparer mye tid på etterkalkyle og budsjettprosess etter implementering av EnviDan Momentums selvkostverktøy.

 

Seneste nyheter

Fagsamling i København og Aarhus

Vi ønsker å invitere våre kunder med på fagsamling til København og Aarhus. Les mer »

KeyZones
Daglig og langsiktig oversikt over solgt, produsert og tapt vann

EnviDan Momentum har utviklet et portalbasert verktøy for å integrere driftskontrolldata, ledningsregistrering og data fra vannmålere. KeyZones gir daglig oversikt over utviklingen i produsert og solgt vannmengde samt IWA-indikatorer på vannbalanse for alle soner i distribusjonsnettet. Les mer »

Dansk-norsk allianse satser på kommunesektoren. Har allerede 300 kommunale kunder i Norge

Kommunal økonomi, kommunereformen og klimatilpasning er noe av det som står på menyen når ekspertmiljøer i Norge og Danmark nå går sammen for å utvide sitt tjenestespekter overfor kommunene. Les mer »

Selvkost kommune

Ved bruk av Momentum Selvkost Kommune sikres din kommune en korrekt etterkalkyle samt all nødvendig dokumentasjon.

Les mer

Selvkost renovasjon

Momentum Selvkost Renovasjon sikres ditt selskap en korrekt og dokumenterbar fordeling mellom selvkost og næringsrenovasjon.

Les mer

Kurs innen selvkost

Vi arrangerer brukermøter for vår kunder og kurs i retningslinjer for beregning av selvkost.

Les mer

Kontroll på hele verdikjeden

Som din leverandør av selvkosttjenester kan vi hjelpe din kommune med å få kontroll på hele verdikjeden knyttet til kommunale betalingstjenester. Vi har spisskompetanse på utarbeidelse av nye forskrifter, gebyrregulativ, etterkalkulering og budsjettering av selvkost for alle gebyrområder. Våre samarbeidspartnere kan bistå dere med fakturering og egeninkasso som er siste del av verdikjeden.

Sagt om oss

Etter vi tok i bruk Momentum Selvkost Kommune har vi fått mindre svingninger i gebyrnivået samt god kontroll på selvkostfondene.

Budsjettansvarlig i Kongsberg kommune

Med Momentum Selvkost Kommune har vi fått en unik simuleringsmulighet i forhold til fremtidige investeringer. Dette gir kommunen full oversikt på hvordan gebyrnivået endres ved ulik investeringstakt.

Teknisk sjef i Tjøme kommune

Vi installerte Momentum Selvkost allerede i 2004 og har benyttet verktøyet siden da. Vi har nå full kontroll på både fond og prognoser for årene fremover. Momentum Selvkost har gitt oss bedre oversikt og enklere håndtering av etterkalkyle og KOSTRA-rapportering for alle våre selvkostområder.

Økonomisjef i Kragerø kommune